Plant seisoene word grootliks deur die reenval en temperature van die streke beinvloed. Die graansoorte bepaal wanneer wat geplant moet word en verskil ook van streke. Indien dit te droog is vir voorbereiding van landerye kan dit ook n invloed he op plant datum.

Elke produsent bepaal sy eie plant tye. Grondtiepes en watertafel gronde kan ook plant datums vervroeg. Waai probleme op lande kan ook veroorsaak vir vroeer aanplanting.

September is ‘n goeie maand om die belanning en voorbereiding vir gewasse wat vanaf Oktober tot vroeg in Januarie vir die komende somerseisoen geplant moet word, te finaliseer.

Die belangrikste graangewasse opsies wat oorweeg moet word, is mielies, wit en of geel, sonneblom, sojabone, sorghum en grondbone. Graansorghum word deesdae tot ‘n beperkte mate in Suid-Afrika verbou en wil dit voorkom asof dit slegs in sekere gebiede verbou word. Elke gewas kan nie oral aangeplant word nie as gevolg van reenval en grondtiepes verskille en temprature in streke.

Wat somergewasse betref is mielies een van die wat wyd aangeplant kan word en is die stapelvoedsel van die nasie.

Verskillende mielie cultivars veroorsaak ook dat die aanplantings venster groter word as gevolg van kort en langer groeiers. BT mielies verhoog ook opbrengste. Roundup mielies saad veroorsaak ook beter beheer van onkruid en dus ook beter opbrengste. Afwaardse tendense in die mielie pryse het tot gevolg dat minder mielies aangeplant gaan word.
Grondbone se optimale planttyd is einde Oktober tot middel November. Mielies onder spilpunt kan aanplantings reeds aan die begin van Oktober begin tot Desember maand. Mielie aanplantings op droe lande is van 20 November tot 15 Desember.

Sonneblom kan van Oktober tot Januarie aangeplant word. Daars wel ook kort en lang groeiers. Sonneblom kry swamme in te nat is en bewolkte weer is,wat opbreng baie kan benadeel. Die vorige jaar se sonneblom reste kan ook bydra tot swam besmetting op sonneblomme.

Sojabone se aanplantingstyd is van 1 November tot en met 25 November. Katoen aanplantings onder besproeie neem ook toe.

Graansorgum se aanplantings tye is ook van 20 November tot 15 Desember. Versekering van graan word daar tyd riglyne gestel. Datums vir begin van aanplanting en stop tye. Omvatende versekering en hael.

Die impak van nadelige klimaatsveranderinge in Suid Afrika speel ook ‘n groot rol in die landbou wat deur die gebrek aan aanpassings strategiee belemmer word. Bewerking metode kiltiavars oorle stelsel vog bewaring gaan n groot rol speel in toekoms.