• 1 Cabinet Street, Kimberley, Northern Cape, RSA

(053) 841 0070

Agri-Toerisme in Suid Africa

Agri-toerisme of agro-toerisme, soos dit breedweg omskryf word, behels enige landbou gebaseerde bedryf of aktiwiteit wat besoekers na ‘n plaas bring. Agri-toerisme het verskillende definisies in verskillende dele van die wêreld, en verwys soms na boerdery verblyf. Agri-toerisme kan ‘n …
Read More

Plant Seisoene in Noordelike Streek

Plant seisoene word grootliks deur die reenval en temperature van die streke beinvloed. Die graansoorte bepaal wanneer wat geplant moet word en verskil ook van streke. Indien dit te droog is vir voorbereiding van landerye kan dit ook n invloed …
Read More

Hydroponics is the answer to global food challenges

In the first of a series on alternative crop production methods, international hydroponics consultant, Prof Gert Venter, explores hydroponics as a viable solution to global food security challenges, including water and energy constraints and a shortage of available agricultural land. …
Read More