• 1 Cabinet Street, Kimberley, Northern Cape, RSA

(053) 841 0070

Profiting from beef exports

Not all cuts of beef are considered equal, and where in the world you eat your steak also determines how much you pay. Namibian farming economics consultant Dr Helmke Sartorius von Bach examines the origin of modern slaughter techniques, the price …
Read More

Agri-Toerisme in Suid Africa

Agri-toerisme of agro-toerisme, soos dit breedweg omskryf word, behels enige landbou gebaseerde bedryf of aktiwiteit wat besoekers na ‘n plaas bring. Agri-toerisme het verskillende definisies in verskillende dele van die wêreld, en verwys soms na boerdery verblyf. Agri-toerisme kan ‘n …
Read More

Plant Seisoene in Noordelike Streek

Plant seisoene word grootliks deur die reenval en temperature van die streke beinvloed. Die graansoorte bepaal wanneer wat geplant moet word en verskil ook van streke. Indien dit te droog is vir voorbereiding van landerye kan dit ook n invloed …
Read More